Du er her:

13.10.2017

Biologisk mangfold på Gullaughalvøya

I konsekvensutredning for Gullaug er det ikke utredet for biologisk mangfold på land. Med midler fra SABIMA ble det sommeren 2017 utført en ufullstendig kartlegging av insektfaunaen i planområdet. I det videre arbeidet med Kommunedelplan for Gullaug, forventer vi at dette blir fulgt skikkelig opp.

Nye opplysninger angående biologisk mangfold på Gullaughalvøya

Kommentarer angående biologisk mangfold på Gullaughalvøya

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.04.2019