Du er her:

Nyheter

Merknader til planforslag for E134 Dagslett – E18

16.05.2022 | Sist oppdatert: 16.05.2022

Det overordnede målet for NiL i arbeidet med ny E134 gjennom Lierdalen, er å ta vare på dyrka mark og naturmangfold. Som en konsekvens av dette ber vi om at kommunedelplanen for E134 begrenses til alternativet Viker som korridorvalg. Dersom Vikeralternativet velges, medfører det fortsatt et betydelig tap av dyrka mark og naturmangfold.

2-3_bilde til saken

Om "Grandeløypa” i Finnemarka naturreservat

28.02.2022 | Sist oppdatert: 28.02.2022

Statsforvalteren har gitt dispensasjon til to privatpersoner fra Drammen for rydding og nymerking av den såkalte ”Grandeløypa” i Finnemarka naturreservat. Vi klaget på vedtaket. Miljødirektoratet har opprettholdt Statsforvalterens vedtak.

Hvordan ivareta krav etter Naturmangfoldloven

28.02.2022 | Sist oppdatert: 28.02.2022

Forum Finnemarka 14. oktober holdt styreleder Erik et innlegg. I møtet ble partene utfordret av Viken fylkeskommune og turistforeningen (DOT) til å gi innspill til ”Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer”.

Kommunedelplan for naturmangfold i Lier kommune?

28.02.2022 | Sist oppdatert: 28.02.2022

Vi har bedt Lier kommune om å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold, for å sikre viktig natur, og skape større forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere.  

Viser fra 1 til 8 av totalt 36 artikler