Du er her:

Forhåndskommentarer til møtet 16. november 2017

Naturvernforbundet knytter disse generelle kommentarene til innspillene om arealbruksendringer.

Les alle kommentarene her

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.05.2019