Klage på terrenginngrep

Klage på tillatelse til tiltak for vesentlig terrenginngrep. Gnr. 124 bnr. 132, Joseph Kellers vei (Høgda). Klagere: Kari Anne Gran-Henriksen, Hennumhagan borettslag og beboere i Larsenhagan og Svenskerud

Du finner Kommunestyrets vedtak og behandling på side 5-7 i møteprotokollen fra 01.12.2015 her,

samt vårt leserinnlegg i Lierposten i anledning saken her (trykket 10.12.)

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.12.2015