Du er her:

Merknader til planforslag – Lier hovedrenseanlegg

Planforslaget beskriver et nytt fjellrenseanlegg i Gullaugfjellet med utvendige råtnetanker og vann- og avløpsledninger (VA) til og fra renseanlegget.

Les våre merknader:

Image

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.02.2022