Årsmøte 2023 Hurum og Røyken

Innkalling til årsmøte 8. februar 2023

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken innkaller med dette til årsmøte 2023. Lenke til innkallingen ligger nederst i artikkelen. Innkallingen er også sendt alle medlemmer.

Tid: Onsdag 8. februar 2023 kl 19.00

Sted: Møterom Hurum Ø og V, Sætre innbyggertorg, Nordre Sætrevei 1, Sætre

Saker: Se lenke. Eventuelle saker som ønskes behandlet må være styret i hende seinest 01.02.2023. Forslag sendes til:

hurum-royken@naturvernforbundet.no