Du er her:

Farlig avfall på avveie


Over 800 bilvrak er på avveie i Buskerud.
Naturvernforbundet har lagt frem en oversikt over 8 store bil- og skrotdeponier i Buskerud som alle ser ut til å være ulovlig anlagt. Les mer