Du er her:

Utrangert maskin på eiers gårdstun, hovedvei mot Bingen i bakgrunn

Utrangert maskin på eiers gårdstun, hovedvei mot Bingen i bakgrunn. Foto: Naturvernforbundet i Buskerud

Ulovlig avfallsplass i Modum kommune

Naturvernforbundet i Buskerud har vært på befaring til et ulovlig søppeldeponi.

I den forbindelse har vi skrevet en rapport som er sendt til Modum kommune. Deponiet består blant annet av bilvrak, bilbatterier, hvitevarer, oljekanner, bygningsmasse og mye annet. Det betyr at helse- og miljøfarlige stoffer får renne fritt ut i naturen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.01.2011