Innkalling til årsmøte

Naturvernforbundet i Drammen ønsker velkommen til årsmøte 15. februar 2023. Vi får også besøk av klimarådgiver som skal orientere om Drammen kommunes forslag til klimastrategi.

Tid: Onsdag 15. februar kl. 17.30
Sted: DNT-lokalet i Nedre Storgate 10
, inngang i bakgården

Årsmelding og årsmøteinnkalling med saksliste kan lastes ned fra denne siden. Dokumentene legges også fram på årsmøtet. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 6. februar. Epost: drammen@naturvernforbundet.no

Klimarådgiver i Drammen kommune, Ingebjørg Tofte, kommer for å orientere om kommunens forslag til klimastrategi.

Det serveres pizza ved møtestart.

Velkommen!