Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Hurum og Røyken

Tid: mandag 7. mars kl. 19. Sted: Hovenga sammfunnshus på Klokkarstua (ved Huringens idrettsanlegg)

Innkalling og årsmelding for 2015 finnes i rammen til høyre.