Klesbyttedag

Her kan du gjøre et godt bytte og en god gjerning!

Styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag deltar i Naturvernforbundets
klesbytte-arrangement, og utvider denne til å også inkludere bytting
av planter. Dette vil foregå søndag 30. april kl 12-15 på Lierskogen
samfunnshus.

Her finner du plakaten med mer informasjon.