Du er her:

Lokallag og kontaktpersoner

Her finner du kontaktpersoner til lokallag i Buskerud, 2017

Lokallag

Naturvernforbundet i Drammen
Astrid Liv Busengdal
m 916 75 826
astrid.busengdal@gmail.com
Kreklingveien 20 A, 3030 Drammen

Naturvernforbundet i Lier
Erik Jacobsen
m 991 10 310
Postboks 221, 3401 Lier
lier.naturvernforbundet@gmail.com
http://naturvernforbundet.no/lier

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken
Håvard Kilhavn
Ramsvikvn. 11, 3482 Tofte
m 911 16 084 p 32 79 62 11
haavard_kilhavn@hotmail.com

Naturvernforbundet i Kongsberg 

Øyvind Stranna Larsen
Helene Sembs vei 41, 3610 Kongsberg
Tlf: 480 96 833
strannalarsen@gmail.com

Naturvernforbundet i Eiker
Anne Foss
St. Olavs gt. 25, 3050 Mjøndalen
Tlf: 915 611 41
anne.foss@ebnett.no
https://www.facebook.com/pages/Naturvernforbundet-i-Eiker/1423341597975360

Kontaktpersoner i områder uten lokallag:

Modum og Sigdal
Øystein Engen
m 911 06 961
Postboks 7, 3351 Prestfoss
oeeng2@online.no

Hol
Per Furuseth
tlf m 992 61 638
Hovsvegen 154, 3577 Hovet
p-furuse@online.no

Nore og Uvdal
Tov Sandnæs
m 971 49 202 p 32 74 13 32
3630 Rødberg
tov.sandnes@skole.bfk.no

Ringerike og Hole
Ingeborg Bech
m 481 06 061
Prestegårdsveien 51, 3530 Røyse
ingeborgbechdy@gmail.com

Naturvernforbundet i Buskerud

Åssideveien 525, 3522 Fiskum
Per Øystein Klunderud (fylkessekretær)
p 32 75 05 04 m 948 86 503
pedroklu@online.no

 

Hjemmeside
www.naturvernforbundet.no/buskerud

Nyheter

Etterlyser naturvern i kommuneplanen

03.02.2017

-- Det er viktig at Lier kommune aktivt planlegger for å verne om sårbar natur og bruker muligheten til å disponere områder til hensynssone naturvern, skriver Naturvernforbundet i Lier i en høringsuttalelse til kommuneplanens planprogram.

- La Tranby og Lierskogen ligge

30.01.2017

- Det kan synes som Lier kommune har overlatt alt planinitiativ i kommunens største tettbebyggelse til en steinknuser fra Eiker, skriver Naturvernforbundet i Lier en høringsuttalelse. Nå ber forbundet kommunen la forslaget om utvikling i Tranby og Lierskogen ligge.

Riksvei 23 Dagslett-Linnes

Alvorlig arealkonflikt i Lier

27.10.2016

«Det foreligger en alvorlig arealkonflikt i Lier kommune mellom veiformål og leveområder for en sterkt truet art, sannsynligvis flere rødlistede arter», skriver Naturvernforbundet i Lier i en klage til Fylkesmannen. Der påpekes det vesentlige mangler i kunnskapsgrunnlaget for reguleringsplan ny riksvei 23 Dagslett-Linnes.

Viser fra 9 til 12 av totalt 39 artikler