Du er her:

Innkalling til årsmøte - Naturvernforbundet i Drammen

Naturvernforbundet i Drammen ønsker velkommen til årsmøte i 2022.

Vi satser på at årsmøtet skal kunne avholdes ved fysisk oppmøte.

Tid: Onsdag 23. februar kl 18.30
Sted: Drammensbiblioteket, møterom i 2. etg.

Årsmelding, forslag til aktivitetsplan og regnskap/budsjett legges ut på hjemmesiden etterhvert som det ferdigstilles, men i god tid før årsmøtet. Det legges også fram på årsmøtet.  

Årsmøteinnkallingen kan lastes ned fra rammen til høyre.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret v/styreleder i hende
innen 21. februar: drammen@naturvernforbundet.no

 

Hjertelig velkommen!

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.02.2022