Du er her:

Nyheter

13.10.2017

Biologisk mangfold på Gullaughalvøya

I konsekvensutredning for Gullaug er det ikke utredet for biologisk mangfold på land. Med midler fra SABIMA ble det sommeren 2017 utført en ufullstendig kartlegging av insektfaunaen i planområdet. I det videre arbeidet med Kommunedelplan for Gullaug, forventer vi at dette blir fulgt skikkelig opp.

Ravinedaler i Lier

Naturvernforbundet i Lier har etterlyst helhetlig plan for fremtidig bevaring og skjøtsel av ravinedaler.

Etterlyser naturvern i kommuneplanen

03.02.2017

-- Det er viktig at Lier kommune aktivt planlegger for å verne om sårbar natur og bruker muligheten til å disponere områder til hensynssone naturvern, skriver Naturvernforbundet i Lier i en høringsuttalelse til kommuneplanens planprogram.

- La Tranby og Lierskogen ligge

30.01.2017

- Det kan synes som Lier kommune har overlatt alt planinitiativ i kommunens største tettbebyggelse til en steinknuser fra Eiker, skriver Naturvernforbundet i Lier en høringsuttalelse. Nå ber forbundet kommunen la forslaget om utvikling i Tranby og Lierskogen ligge.

Viser fra 1 til 8 av totalt 19 artikler