Du er her:

Naturvernforbundet i Lier

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.06.2021

Nyheter

2-3_bilde til saken

Om "Grandeløypa” i Finnemarka naturreservat

28.02.2022 | Sist oppdatert: 28.02.2022

Statsforvalteren har gitt dispensasjon til to privatpersoner fra Drammen for rydding og nymerking av den såkalte ”Grandeløypa” i Finnemarka naturreservat. Vi klaget på vedtaket. Miljødirektoratet har opprettholdt Statsforvalterens vedtak.

Hvordan ivareta krav etter Naturmangfoldloven

28.02.2022 | Sist oppdatert: 28.02.2022

Forum Finnemarka 14. oktober holdt styreleder Erik et innlegg. I møtet ble partene utfordret av Viken fylkeskommune og turistforeningen (DOT) til å gi innspill til ”Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer”.

Kommunedelplan for naturmangfold i Lier kommune?

28.02.2022 | Sist oppdatert: 28.02.2022

Vi har bedt Lier kommune om å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold, for å sikre viktig natur, og skape større forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere.  

Viser fra 1 til 8 av totalt 35 artikler