Du er her:

Naturvernforbundet i Lier

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.06.2021

Nyheter

- La Tranby og Lierskogen ligge

30.01.2017 | Sist oppdatert: 30.01.2017

- Det kan synes som Lier kommune har overlatt alt planinitiativ i kommunens største tettbebyggelse til en steinknuser fra Eiker, skriver Naturvernforbundet i Lier en høringsuttalelse. Nå ber forbundet kommunen la forslaget om utvikling i Tranby og Lierskogen ligge.

Riksvei 23 Dagslett-Linnes

Alvorlig arealkonflikt i Lier

27.10.2016 | Sist oppdatert: 27.10.2016

«Det foreligger en alvorlig arealkonflikt i Lier kommune mellom veiformål og leveområder for en sterkt truet art, sannsynligvis flere rødlistede arter», skriver Naturvernforbundet i Lier i en klage til Fylkesmannen. Der påpekes det vesentlige mangler i kunnskapsgrunnlaget for reguleringsplan ny riksvei 23 Dagslett-Linnes.

Tiurleik

Naturvernforbundet i Lier ber om fredning av storfugl

Naturvernforbundet ber om at det innføres fredning av storfugl og jerpe i hele Finnemarka – i det minste for en periode på fire år – for å se an bestandsutviklingen på naturlig vis, for deretter å evaluere for bærekraftig jakt i fremtiden.

Viser fra 25 til 32 av totalt 35 artikler