Du er her:

Naturvernforbundet i Lier

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.06.2021

Nyheter

Tiurleik

Naturvernforbundet i Lier ber om fredning av storfugl

Naturvernforbundet ber om at det innføres fredning av storfugl og jerpe i hele Finnemarka – i det minste for en periode på fire år – for å se an bestandsutviklingen på naturlig vis, for deretter å evaluere for bærekraftig jakt i fremtiden.

Klima og det grønne skiftet

Foredrag ved Jørgen Randers professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. "Klimautfordringen – hva kan jeg, og hva bør jeg gjøre?" Åpent for alle!

Klage på terrenginngrep

Klage på tillatelse til tiltak for vesentlig terrenginngrep. Gnr. 124 bnr. 132, Joseph Kellers vei (Høgda). Klagere: Kari Anne Gran-Henriksen, Hennumhagan borettslag og beboere i Larsenhagan og Svenskerud

Viser fra 25 til 29 av totalt 29 artikler