Du er her:

Nyheter

Innlegg:

Natur uten rettslig beskyttelse

15.12.2020

I en debatt i Stortinget nylig angående stortingsmeldingen om miljøkriminalitet, tok Arne Nævra opp svakhetene i dagens skoglov og skognæringens sertifiseringsordning. Det er betimelig og peiker på forhold vi fra naturvernsiden har rettet søkelyset mot i mange år.

2020-04-09 08

Nytt notat fra NiB – Kartlegging av tiurleiker i deler av Buskerud 2018 – 2020.

10.12.2020 | Sist oppdatert: 10.12.2020

Notatet gjengir noen resultater fra kartlegging av tiurleiker i deler av Buskerud de siste 3-4 årene. Formålet med kartlegging har vært å lete opp tiurleiker, kartfeste disse og informere tømmerkjøpere slik at nødvendige hensyn kan bli tatt. Arbeidet har vært todelt: ➢ Kartlegging i Ringerike ➢ Kartlegging i noen andre utvalgte områder i Buskerud

Villrein5Trykk
Innlegg:

Villrein under press

09.12.2020

Hemsedal kommune utarbeidde ny arealdel til kommuneplan for Hemsedal i 2018. Den nye planen er eigentleg ein hytteutbyggingsplan. Samfunnsdelen, som skal dra opp og drøfte viktige spørsmål om utviklinga blei utsett. Det viktigaste for det avtroppande kommunestyret var å få sikra nye utbyggingsområde.

Viser fra 41 til 44 av totalt 431 artikler