Du er her:

Nyheter

Dokkene skogreservat - Modum

Skognæringa nektar innsyn

22.02.2022 | Sist oppdatert: 22.02.2022

Trass i fleire vedtak i Klagenemda for miljøinformasjon, nektar Viken skog å gi Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) innsyn i konkrete klagesaker på hogstar. NiB har mange klagesaker på hogstar der me ikkje er einige i næringa si vurdering. I vårt område er det ofte Viken skog som har drifta, og det er svenske Intertek som er deira sertifiseringsselskap. Fleire konkrete klager er blitt sendt vidare til Intertek for vurdering. Når NiB spør om informasjon om sakshandsaminga, seier Intertek at informasjonen er Viken sin eigedom. Viken skog hevdar at dei ikkje har denne informasjonen.

Viser fra 9 til 12 av totalt 431 artikler