Du er her:

Hogst av kantsone - Grimesundvannet Sigdal.

NiB har sendt en klage til Fylkesmannen på hogst i en kantsone ved Grimesundvannet i Sigdal.

Klagen kan lastes ned i rammen til høyre.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.05.2020