Du er her:

  • Buskerud
  • Nyheter
  • Høringssvar kommunedelplan for Tempelseter - Djupsjøen - Eggedal
hytter i snaufjellet

Hytter i snaufjellet ved Istjern 2017, foto Øystein Engen.

Høringssvar kommunedelplan for Tempelseter - Djupsjøen - Eggedal

NiB vurderer planens utbyggingsområder mht. natur og landskap

Høringssvaret kan lastes ned fra rammen til høyre.

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.11.2019