Du er her:

Innkalling til årsmøte - Naturvernforbundet i Kongsberg

Naturvernforbundet i Kongsberg ønsker velkommen til årsmøte i 2020. I år ser vi oss nødt til å innkalle til et årsmøte som vil bli gjennomført digitalt. Vi håper likevel på god deltagelse og ønsker medlemmer velkommen til å delta!

Tid:Torsdag 19.11 kl 19
Sted: Zoom videokonferanseplattform:
Lenke: https://zoom.us/j/97053330785?pwd=Zmhndkt5UFZlTUxoZmpRYUZVN2tKZz09

 

Av hensyn til smittevern gjennomføres møtet digitalt på videokonferanseplattformen zoom. For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt:

Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770
Mail: ms@naturvernforbundet.no

 
For andre spørsmål angående møtet, kontakt:

Øyvind Stranna Larsen, tlf 480 96 833
e-post: strannalarsen@gmail.com

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes også Øyvind Stranna Larsen innen 17.11.

Saksdokumenter kan lastes ned på høyre side her. 

 

Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt

Sak 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 3 Årsmelding og aktivitetsplan
Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding med aktivitetsplan godkjennes

Sak 4 Regnskap
Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes.

Sak 5 Valg
Forslag fra valgkomiteen. Styre: Leder Øyvind Stranna Larsen, styremedlem og kasserer Kirsten Myhr, styremedlem Erlend Grindrud
Forslag til valgkomité: Bård Engelstad
Forslag til revisor: Solfrid Landsverk Holtan

Sak 6 Eventuelt og innmeldte saker

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.10.2020