Du er her:

Klage på hogst av kantsone

NiB har sendt en klage til Fylkesmannen på en hogst ved elva Kista i Modum kommune

Klagen og tilsvar fra Viken skog kan lastes ned fra rammen til høyre.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.10.2020