Du er her:

hogstfelt

Bilde viser hva som står igjen av livsmiljøet etter hogst på funnstedet til en truet art.

Klage på hogst i Modum kommune

NiB har sendt en klage til Modum kommune. Klagen gjelder brudd på skogsbruksloven ved en større flatehogst utført av Viken Skog SA.

Klagen kan lastes ned fra rammen til høyre.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.05.2020