Du er her:

Kommentarer til vedtak - klage på hogst av rik sumpskog

Fylkesmannens vedtak opprettholder Øvre Eiker kommune sitt vedtak fattet 17. oktober i fjor. Vedtaket er endelig og kan ikke overprøves, Naturvernfobundet i Buskerud ønsker allikevel å komme med noen kommentarer og spørsmål til avgjørelsen, fordi vi mener dette er en viktig sak.

Dokumentet med kommentarer og spørsmål kan lastes ned fra boksen til høyre

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.06.2019