Du er her:

Krav om dokumentasjon på vurdering av nøkkelbiotop

NiB har sendt et brev til Viken skog, der vi krever dokumentasjon på hvordan vurdering av nøkkelbiotop er gjort på en eiendom i Hole kommune.

Brevet kan lastes ned fra rammen til høyre.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.10.2020