Du er her:

hesjing

Hesjing ved Myresetervollene 06.08, foto Roar Carlsen.

Ny slåttedag på Myresetervollene

På grunn av mye regn forrige helg blir det ny hesjedag på Myresetervollen i morgen 13.08 kl. 11:00-15:00.

Drammen historielag ønsker å holde sitt foredrag, og det er fremdeles behov for slått og hesjing, derfor ble 13.8 avtalt som ny slåttedag. Kommunen stiller med med hesjeutstyr, samt ljå, rive og høygaffel.