Du er her:

Oljefri-diplom Krødsherad kommune

Erik Bjøre (f.v.), Roar Carlsen og Olav Skinnes.

Oljefri-diplom til Krødsherad kommune

Overrekkelsen fant sted på rådhuset i Noresund

Naturvernforbundet kunne i dag overrekke et Oljefri-diplom til Krødsherad kommune som en bekreftelse på det gode arbeidet kommunen har gjort med å fase ut fossil fyringsolje som grunnlast i kommunale bygg.

Krødsherad har gått foran og etablert fjernvarmeanlegg basert på flisfyring. Kommunens gode erfaringer har også ført til at flere gårder i kommunen nå benytter flis som hovedoppvarmingskilde.

Skogbruksjef Erik Bjøre og ordfører Olav Skinnes i Krødsherad kommune mottok diplomet av Naturvernforbundets Roar Carlsen