Du er her:

  • Buskerud
  • Nyheter
  • Ureglementert avfallsdeponi og brenning av dette i Krødsherad
brann i avfall

Foto: Harald Bårdseth.

Ureglementert avfallsdeponi og brenning av dette i Krødsherad

Naturvernforbundet i Buskerud har sendt et notat om dette til Krødsherad kommune

Deponiet ligger på et industrifelt i Krødsherad kommune nær grensen til Modum kommune. Den inneholder en større mengde avfall, bildekk, eldre usikrede metalltanker og tønner, plasttanker i større mengder og diverse annet avfall.

På befaring den 31. mai var større mengder avfall brent og det brant fortsatt i deler av fyllingen.

NiB ved Harald Bårdseth har laget et notat med beskrivelse av situasjonen og forslag til tiltak, dette kan lastes ned fra rammen til høyre.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2017