Du er her:

Silje Ask Lundberg

Nyvalgt leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Årsmøte i NiB 2017

Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til årsmøte 2017. Dette finner sted i Folkets Hus, sal 2 i Drammen, mandag 27. mars fra kl. 18:00. Lokalet ligger i Øvre Torggate 9, 3017 Drammen.

Årsmøtet 2017 får besøk av nyvalgt styreleder i Norges Naturvernforbund, Silje Ask Lundberg. 

Lokallaga kan stille med 4 delegater. Arbeidsgrupper og NU-lag kan stille med 2 delegater. Møtet er også åpent for medlemmer etter påmelding, men disse har ikke stemmerett. 

Påmelding til årsmøtet gjøres til fylkessekretær seinest fredag 17. mars, eller snarest etter gjennomført årsmøte i lokallagene.

Årsmøteinnkalling, årsmelding, regnskap 2016 med forslag til budsjett for 2017 og forslag til arbeidsprogram 2017 kan lastes ned i rammen til høyre. Valgkomiteens innstilling legges ut så snart den foreligger.