Du er her:

Årsmøte NiB 2016

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Buskerud 2016 finner sted i Folkets Hus, sal 2 i Drammen, mandag 11. april fra kl. 18:00. Lokalet ligger i Øvre Torggate 9, 3017 Drammen.

Lokallaga kan stille med 4 delegater. Arbeidsgrupper og NU-lag kan stille med 2 delegater. Møtet er også åpent for medlemmer etter påmelding, men disse har ikke stemmerett. 

Påmelding til årsmøtet gjøres til fylkessekretær seinest tirsdag 5. april.

Årsmøteinnkalling, valgkomiteens innstilling, årsmelding, regnskap 2015 med forslag til budsjett for 2016 og forslag til arbeidsprogram 2016 kan lastes ned i rammen til høyre.