Du er her:

Rovfugl

Rovfuglgruppa i NiB har som formål å samle inn kunnskap om utvalgte rovfuglarter i hele eller deler av fylket. Kunnskapen skal brukes til å arbeide for best mulig forvaltning av de artene det gjelder, og som underlag i arealsaker og andre innspill til forvaltningen. Det skal fokuseres på rovfuglene som en naturlig og viktig del av det biologiske mangfoldet. Arbeidet skal holde høy faglig kvalitet.

 

         

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.10.2020

Nyheter

Kongeørn - foto Thomas Mørch

Rovfugl i Buskerud - kartlegging 2020-2021

20.12.2021 | Sist oppdatert: 20.12.2021

Rapporten er en kortfattet presentasjon av resultatene fra en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn, hønsehauk og fiskeørn i Buskerud, 2020-2021.

Fiskedammen 2020 12

Horndykker i Buskerud 2019-2020

20.10.2020 | Sist oppdatert: 20.10.2020

Rapporten fokuserer på hekkeforekomsten av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2019 og 2020, men tar også med noen data fra vår- og høstfunn i fylket fra AO (Artsobservasjoner for fugl). Fra november 2015 er horndykker rødlistet i kategorien VU (sårbar) på den norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo 2015).

Klage på vedtak om dronebruk for tilsyn med dyr på beite

13.05.2019 | Sist oppdatert: 13.05.2019

Naturvernforbundet i Buskerud påklager vedtaket gjort av Hallingskarvet nasjonalparkstyre om å gi Britt Helene Villand Lindheim dispensasjon til bruk av drone ved tilsyn av beitedyr for sesongen 2019 i Raggsteindalen

Viser fra 1 til 4 av totalt 22 artikler