Du er her:

Rovfugl

Rovfuglgruppa i NiB har som formål å samle inn kunnskap om utvalgte rovfuglarter i hele eller deler av fylket. Kunnskapen skal brukes til å arbeide for best mulig forvaltning av de artene det gjelder, og som underlag i arealsaker og andre innspill til forvaltningen. Det skal fokuseres på rovfuglene som en naturlig og viktig del av det biologiske mangfoldet. Arbeidet skal holde høy faglig kvalitet.

 

         

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.10.2020

Nyheter

Fjellvåk

Rapport hekkeresultater fjellvåk

26.03.2015 | Sist oppdatert: 26.03.2015

Rapporten inneholder hekkeresultater fra 2014 sammenstilt med data fra 1992 og 1994 i tre utvalgte kommuner i Buskerud. Faglig ansvarlig for rapporten er Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

Horndykker

Vandrefalk og horndykker 2014

25.02.2015 | Sist oppdatert: 25.02.2015

I mars 2008 ble det formelt oppretta ei rovfuglgruppe i NiB. Deltakerne i gruppa gjør et stort arbeid med kartlegging av rovfugl i fylket. Også kartlegging av horndykker har vært en del av gruppas arbeid. Nå presenteres arbeidet i 2014 for disse artene.

Kongeørn i snø

Kongeørn i Buskerud 2012 – 2014

22.12.2014 | Sist oppdatert: 08.01.2015

Denne rapporten – ført i pennen av Thor Erik Jelstad - presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud for årene 2012-2014. Kartleggingen er utført av det samme nettverk av kongeørninteresserte i Buskerud som tidligere har publisert rapporter i Buskskvetten og på hjemmesiden til Naturvernforbundet i Buskerud.

Lappugle hann

Fugletreff Buskerud 2014

20.09.2014 | Sist oppdatert: 11.11.2014

Naturvernforbundet i Buskerud, sammen med gode hjelpere og støttespillere, har gleden av å invitere til Fugletreff Buskerud 2014. Dette gjennomføres lørdag 1. november på Tyrifjord Hotell på Vikersund.

Viser fra 13 til 16 av totalt 21 artikler