Du er her:

Rovfugl

Rovfuglgruppa i NiB har som formål å samle inn kunnskap om utvalgte rovfuglarter i hele eller deler av fylket. Kunnskapen skal brukes til å arbeide for best mulig forvaltning av de artene det gjelder, og som underlag i arealsaker og andre innspill til forvaltningen. Det skal fokuseres på rovfuglene som en naturlig og viktig del av det biologiske mangfoldet. Arbeidet skal holde høy faglig kvalitet.

 

         

Nyheter

Kongeørn

Kongeørn

Kartlegging av kongeørn i Buskerud. Årsrapporten for 2011 er nå lagt ut her.

Viser fra 17 til 19 av totalt 19 artikler