Du er her:

Rovfugl

Rovfuglgruppa i NiB har som formål å samle inn kunnskap om utvalgte rovfuglarter i hele eller deler av fylket. Kunnskapen skal brukes til å arbeide for best mulig forvaltning av de artene det gjelder, og som underlag i arealsaker og andre innspill til forvaltningen. Det skal fokuseres på rovfuglene som en naturlig og viktig del av det biologiske mangfoldet. Arbeidet skal holde høy faglig kvalitet.

 

         

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.10.2020

Nyheter

Vandrefalk nyhuus

Vandrefalk i Buskerud 2017-2018

14.02.2019 | Sist oppdatert: 14.02.2019

Rapporten sammenfatter resultatene fra arbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud med vandrefalk (Falco peregrinus) i 2017 og 2018.

Kongeorn_morch

Kongeørn i Buskerud

11.03.2017 | Sist oppdatert: 11.03.2017

Rapporten fra kartleggingsarbeidet i 2015 og 2016 er nå tilgjengelig

Fiskeorn 1

Fiskeørn i Buskerud, ny kartlegging i 2016.

24.01.2017 | Sist oppdatert: 24.01.2017

I årene 2007-2011 gjennomførte Norsk Ornitologisk Forening avdeling Buskerud (NOF) i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) et 5-års kartleggingsprosjekt av fiskeørn i Buskerud, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold. Det ble tatt initiativ til å gjennomføre et nytt fiskeørnprosjekt i 2016 fem år etter avslutningen av det forrige prosjektet.

Viser fra 5 til 8 av totalt 21 artikler