Du er her:

Rovfugl

Rovfuglgruppa i NiB har som formål å samle inn kunnskap om utvalgte rovfuglarter i hele eller deler av fylket. Kunnskapen skal brukes til å arbeide for best mulig forvaltning av de artene det gjelder, og som underlag i arealsaker og andre innspill til forvaltningen. Det skal fokuseres på rovfuglene som en naturlig og viktig del av det biologiske mangfoldet. Arbeidet skal holde høy faglig kvalitet.

 

         

Nyheter

Fiskeorn 1

Fiskeørn i Buskerud, ny kartlegging i 2016.

24.01.2017

I årene 2007-2011 gjennomførte Norsk Ornitologisk Forening avdeling Buskerud (NOF) i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) et 5-års kartleggingsprosjekt av fiskeørn i Buskerud, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold. Det ble tatt initiativ til å gjennomføre et nytt fiskeørnprosjekt i 2016 fem år etter avslutningen av det forrige prosjektet.

Viser fra 5 til 8 av totalt 18 artikler