Du er her:

Rovfugl

Rovfuglgruppa i NiB har som formål å samle inn kunnskap om utvalgte rovfuglarter i hele eller deler av fylket. Kunnskapen skal brukes til å arbeide for best mulig forvaltning av de artene det gjelder, og som underlag i arealsaker og andre innspill til forvaltningen. Det skal fokuseres på rovfuglene som en naturlig og viktig del av det biologiske mangfoldet. Arbeidet skal holde høy faglig kvalitet.

 

         

Nyheter

Fjellvåk

Rapport hekkeresultater fjellvåk

26.03.2015

Rapporten inneholder hekkeresultater fra 2014 sammenstilt med data fra 1992 og 1994 i tre utvalgte kommuner i Buskerud. Faglig ansvarlig for rapporten er Lars Egil Furuseth og Per Furuseth

Viser fra 5 til 8 av totalt 16 artikler