Du er her:

Rovfugl

Rovfuglgruppa i NiB har som formål å samle inn kunnskap om utvalgte rovfuglarter i hele eller deler av fylket. Kunnskapen skal brukes til å arbeide for best mulig forvaltning av de artene det gjelder, og som underlag i arealsaker og andre innspill til forvaltningen. Det skal fokuseres på rovfuglene som en naturlig og viktig del av det biologiske mangfoldet. Arbeidet skal holde høy faglig kvalitet.

 

         

Nyheter

Horndykker

Vandrefalk og horndykker 2014

25.02.2015

I mars 2008 ble det formelt oppretta ei rovfuglgruppe i NiB. Deltakerne i gruppa gjør et stort arbeid med kartlegging av rovfugl i fylket. Også kartlegging av horndykker har vært en del av gruppas arbeid. Nå presenteres arbeidet i 2014 for disse artene.

Kongeørn i snø

Kongeørn i Buskerud 2012 – 2014

22.12.2014

Denne rapporten – ført i pennen av Thor Erik Jelstad - presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud for årene 2012-2014. Kartleggingen er utført av det samme nettverk av kongeørninteresserte i Buskerud som tidligere har publisert rapporter i Buskskvetten og på hjemmesiden til Naturvernforbundet i Buskerud.

Lappugle hann

Fugletreff Buskerud 2014

20.09.2014

Naturvernforbundet i Buskerud, sammen med gode hjelpere og støttespillere, har gleden av å invitere til Fugletreff Buskerud 2014. Dette gjennomføres lørdag 1. november på Tyrifjord Hotell på Vikersund.

Viser fra 9 til 12 av totalt 16 artikler