Du er her:

Nyheter

BioFokus med ny rapport

25.06.2019

"Skogbruket fanger bare opp 1/7 – altså 14 prosent – av skogsarealet uavhengige biologer avgrenser som særs viktig for bevaring av naturmangfoldet."

Medhald i Miljøklagenemda

25.03.2019

Naturvernforbundet I Buskerud fekk medhald i Miljøklagenemda om at Viken skog pliktar å utlevere informasjon om faglige begrunnelsar ang. utvelgelesesprosessen knytta til nøkkelbiotopar.

Dialogmøte hos Fylkesmannen

21.03.2019

På grunn av alle konflikter rundt hogst ba lederen av fylkeslaget Fylkesmannen om å arrangere et møte mellom naturvernere og skognæringa. Møtet ble holdt den 20. mars.

Mørk
Innlegg:

For seint å vera pessimist.

18.03.2019

Det er over 30 år sidan at Nils Fårlund sa:” Det er for seint å vera pessimist”. Replikken kom etter at eg hadde uttrykt uro for naturen og naturmangfoldet. Det er sikkert for seint å vera pessimist, men når eg les i Klassekampen 14.3 at regjeringa vil auke hogstkvantumet med 50%, er det vanskeleg å vera optimist. Regjeringa har latt seg overbevise av propagandaapparatet til skognæringa om at auka hogst er eit godt klimatiltak.

Viser fra 1 til 4 av totalt 30 artikler