Du er her:

Nyheter

Kommentarer til vedtak - klage på hogst av rik sumpskog

26.06.2019 | Sist oppdatert: 26.06.2019

Fylkesmannens vedtak opprettholder Øvre Eiker kommune sitt vedtak fattet 17. oktober i fjor. Vedtaket er endelig og kan ikke overprøves, Naturvernfobundet i Buskerud ønsker allikevel å komme med noen kommentarer og spørsmål til avgjørelsen, fordi vi mener dette er en viktig sak.

BioFokus med ny rapport

25.06.2019 | Sist oppdatert: 25.06.2019

"Skogbruket fanger bare opp 1/7 – altså 14 prosent – av skogsarealet uavhengige biologer avgrenser som særs viktig for bevaring av naturmangfoldet."

Medhald i Miljøklagenemda

25.03.2019 | Sist oppdatert: 25.03.2019

Naturvernforbundet I Buskerud fekk medhald i Miljøklagenemda om at Viken skog pliktar å utlevere informasjon om faglige begrunnelsar ang. utvelgelesesprosessen knytta til nøkkelbiotopar.

Viser fra 1 til 4 av totalt 32 artikler