Du er her:

På insektjakt med kamera!

På insektjakt med kamera! Foto: Arne Fjellberg

Studietur til Transylvania juni 2012

I dagene 19.-27.juni 2012 reiste en gruppe på 18 naturinteresserte mennesker til noen av Europas best bevarte og største utmarksbeiter og slåttenger i fjellområdene i Transylvania. Reiseruta gikk langs Sibiu - Breite (Sighisoara) - Saschiz - Bunesti - Viscri - Magura - Sibiu. Mesteparten av tida ble anvendt i områdene rundt landsbyene Viscri og Magura.

Mer om turen kan du lese i den vedlagte rapporten fra Arne Fjellberg

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.10.2012