Foto: Alexander Hovland

Dalelva

Dalelva har et rikt biologisk mangfold, og er del av et unikt reisemål. Dalelva har alt vært utsatt for mindre inngrep, og nå truer nok en plan om utbygging naturmangfoldet i området.

Les høringsuttalelsen til SRN mot kraftutbygging i Dalelva.

Les Naturvernforbundet Hordaland sitt brev til NVE om utbyggingsplanene i Dalelva.

Naturvernforbundet krever vern av Dalelva. Oppslag i Grannar lokalavis.

Blogginnlegg fra naturvernaktivist etter vassdragstreff ved Dalelva.

Dalelva er et artsrikt vassdrag som er hjem for både hjort og villrein, fisk og andre bunndyr. Nesten 90 ulike fuglearter er registrert i området, og flere av disse er truet.

Dalelva er også en del av landskapet rundt Rullestadvannet og Rullestadjuvet, et unikt reisemål. Dalelva har alt vært utsatt for mindre inngrep, og nå truer nok en plan om utbygging naturmangfoldet i området.

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene