Du er her:

Ny rapport dokumenterer:

Bunnpunkt for russisk sivilsamfunn

Naturvernforbundets nye rapport NOT SILENT BEFORE THE STORM (STATUS OF RUSSIA’S FOREIGN AGENT LAWS AND IMPLICATIONS FOR ENVIRONMENTALISTS IN 2021) dokumenterer at situasjonen for russisk sivilsamfunn er på et bunnpunkt.

Kjersti Album
Kjersti Album
- Vanlig av arbeid av den typen som Naturvernforbundets lokallag driver med, kan gi stempel som «Fremmed agent». Formelt sett kreves en form for utenlandsk finansiering for å stemples, men det kan dreie seg om reisebilletter eller hotellovernatting ved foredrag, sier Kjersti Album som har vært med og skrive rapporten.

Både de som aktivt kritiserer myndighetene, og de som ønsker å bevare turområdet sitt, rammes. Også journalister og mediebedrifter, og individer uten slik tilknytning, kan stemples som «Fremmed agent». Folk risikerer 15 års fengsel for å snakke offentlig om krigen.

Angrepene har gjort krigen mulig

Vilkårene for russisk sivilsamfunn har gradvis blitt verre gjennom mange år, en stadig forverring. Naturvernforbundet har dokumenter de skrittvise innstrammingene som har foregått siden 2000, særlig fra 2015. Image

- Sivilsamfunnssituasjonen i Russland er ikke verre på grunn av krigen, det er snarere slik at undertrykkelse av russisk sivilsamfunn er en av forklaringene på hvordan denne krigen ble mulig, sier Album.

Det nå liten plass til engasjerte miljøvernere, menneskerettighetsforkjempere, journalister og andre som engasjerer seg for saken sin, uansett tema.

Vanskelig - men viktig å engasjere seg

Naturvernforbundet har samarbeidet med russiske miljøvernere siden slutten av 1980-tallet, og har opplevd stadig dårligere vilkår for demokratiet.

Det svært krevende å holde oversikt over stadig nye regler, skjønne hvor grensene går. Lovene er skrevet vagt med vilje, for å skape usikkerhet og frykt, og for å gi myndighetene handlingsrom og strupe handlingsrommet til vanlige folk. 

Å engasjere seg har en kjempeverdi, ikke bare for oss selv eller for saken vi jobber for, men for samfunnet og demokratiet. Derfor feirer vi i år Frivillighetens år. Alle som engasjerer seg for noe og er aktiv i samfunnet og i den offentlige debatten, ofrer litt eller mye.

Les hele rapporten her. 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.05.2022