Du er her:

Demonstrasjon for bevaring av Khimkiskogen utenfor Moskva i 2011

Demonstrasjon for bevaring av Khimkiskogen utenfor Moskva i 2011.

Demokrati og sivilt samfunn

I mange av landene med store miljøproblemer er forholdene for miljøbevegelsen også svært vanskelige. Myndighetene i disse landene motarbeider ofte miljøbevegelsens muligheter til å organisere seg. Samarbeid med demokratiske og grasrotbaserte organisasjoner i andre land er derfor viktig for å styrke deres muligheter til å påvirke miljøpolitikken.

I flere av landene i tidligere Sovjetunionen er forholdene for miljøbevegelsen svært vanskelige. Vi ser jevnlig at miljøaktivister blir  utsatt for overfall, og at datautstyr og dokumenter blir konfiskert av myndighetene. I enkelte land ser myndighetene på internasjonalt samarbeid som spionasje og uønsket utenlandsk påvirkning.

I mange av de landene Naturvernforbundet er engasjert er det særlig vanskelig for miljøorganisasjonene å delta i politiske prosesser. De har gjerne svært sterke økonomiske krefter mot seg, og arbeider i et miljø der korrupsjon og avgjørelser i lukkede rom er vanlig.

Ved å styrke miljøorganisasjonene både faglig, organisatorisk og økonomisk kan organisasjoner i land som Norge være med å bedre forholdene for miljøaktivister i andre land.

Nyheter

Diskusklub_02 (2)

Naturvernforbundets russiske partner blir Fremmede Agenter

16.11.2015

Green World mottok i dag brevet på 42 sider fra Justisdepartementet som sier at Green Worlds utrettelige arbeid for atomsikkerhet er politisk påvirkning i atomspørsmål. Med utenlandsk støtte fra Naturvernforbundet kvalifiserer dette til å bli Fremmede Agenter, en skjebne de deler med over 100 russiske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Vitishko

Russisk miljøaktivist frigis

10.11.2015

Russiske miljøvernere jubler etter at miljøaktivisten Evgenyj Vitishko blir frigitt fra en straffe-koloni i Russland. Vitishko var dømt til tre år i en straffe-koloni men blir nå frigitt etter 1 år og 10 måneder, etter en rettskjennelse i en lokal rett i dag. Vitishko kan reise hjem om 10 dager, men har noen restriksjoner og må melde seg jevnlig hos myndighetene.

Rseu_conference2013
Russisk miljøorganisasjon med i verdens største grasrotnettverk:

Velkommen, Russland!

06.10.2014

I dag er den russiske miljøvernorganisasjonen Russian Socio-Ecological Union (RSEU) tatt opp som medlem i det internasjonale miljønettverket Friends of the Earth, der Naturvernforbundet er Norges medlem.

Arrestert

Hjelp russisk miljøverner fri!

24.09.2014

Torsdag 24. september skal saken til den fengslede miljøverneren Evgenyj Vitishko opp i retten. Miljøorganisasjoner i mange land mobiliserer nå for å oppfordre russiske myndigheter til å slippe ham fri. Du kan bidra ved å sende din twitterstemme til russiske myndigheter nå!

RIAN_archive_305005_Leningrad_nuclear_power_plant

Støtte-erklæring til presset russisk miljøbevegelse

20.06.2014

Naturvernforbundet er bekymret for russisk miljøbevegelse etter at russiske myndigheter for første gang har bestemt at en miljøvernorganisasjon regnes som "utenlandsk agent". Organisasjonen EcoDefence er urettmessig stemplet som utenlandsk agent, og bakgrunnen for myndighetenes avgjørelse er EcoDefence sitt solide arbeid mot atomkraft.

Diskusklub_02 (2)
Miljøorganisasjoner i Russland

Agenter eller helter?

10.03.2014

Er miljøvernorganisasjoner utenlandske agenter eller miljøhelter? Naturvernforbundets partnere og andre miljøvernorganisasjoner påvirkes av nye lover i Putins Russland. Les rapporten om hvordan de kan fortsette det viktige arbeidet.

Arrestert
Russland

Miljøaktivist arrestert før OL

05.02.2014

Mandag 3 februar, bare få dager før OL i Sochi åpner, ble Evgenyj Vitishko fra miljøorganisasjonen Environmental Watch on North Caucasus (EWNC) anholdt og fengslet i 15 dager. Anklagen – han skal angivelig ha bannet på offentlig sted, det vil si en bussholdeplass.

Viser fra 1 til 8 av totalt 19 artikler