Du er her:

Generalsekretær i NAPE Frank Muramuzi mottok prisen fra UNHCR for organisasjonens innsats for urforlk og miljø.

Generalsekretær i NAPE Frank Muramuzi mottok prisen fra UNHCR for organisasjonens innsats for urforlk og miljø. Foto: Betty Obbo

Kjemper for miljøet

Fikk menneskerettighetspris

Naturvernforbundets partner i Uganda, National Association of Professional Environmentalists (NAPE) har nylig blitt tildelt Human Rights Award av Uganda Human Rights Commission (UHRC).

Utmerkelsen er en anerkjennelse av NAPEs utrettelige og fryktløse arbeid med å kjempe for en bærekraftig bruk av Ugandas naturressurser og for rettigheter til lokalsamfunnene som berøres av de mange naturinngrepene i landet, inkludert utvinning av olje og gass og bygging av store damanlegg.

- Dette er en flott anerkjennelse av NAPEs arbeid. Organisasjonen har mange ganger stått opp mot mektige og korrupte selskaper og kritisert regjeringens politikk. Dette har de gjort selv om ansatte har blitt trakassert og fengslet, som forsøk på å begrense NAPEs arbeid, sier Naturvernforbundets prosjektleder John Lineikro. 

- Vi vet alle at frihet og verdighet ikke er privilegier, men noe vi alle  er født med. Men ironisk nok er ikke disse rettighetene gitt til oss firtt, men de må kjempes fram av modige menn og kvinner. Vi trenger alle å respektere menneskerettigheter. Men vi må innse at framskritt bare kommer gjennom omfattende personlig innsats, og av og til på bekostning av personlige ofre, skriver Betty Obo fra NAPE i en pressemelding.  

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.12.2013