Du er her:

Demonstranter på Maydan-plassen i Kiev i Ukraina.

Demonstranter på Maydan-plassen i Kiev i Ukraina.

Agentlov innføres

Frykter sivilsamfunnets død i Ukraina

Naturvernforbundet samarbeidspartner i Ukraina er svært bekymret for agentloven som nylig har blitt vedtatt av myndighetene i landet. Organisasjonen frykter at den nye loven vil bety kroken på døra for sivilsamfunnsorganisasjoner.

Arthur Denisenko fra Naturvernforbundets partnerorganisasjon NECU (National Ecological Center in Ukraine) sier han er svært sjokkert over innføringen av de nye lovene i Ukraina;

- En av de mest undertrykkende lovene mot sivile rettigheter, pressefrihet og organisasjoner i Europa har nå blitt vedtatt. Fra i dag har Ukraina blitt et ekte diktatur.

ImageLoven, som ble tvunget gjennom i all hast ved en tvilsom håndsopprekning sammen med en rekke andre tiltak involverer kraftige restriksjoner på organisasjonsfriheten, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet og vil ha seriøse konsekvenser for sivilsamfunnsorganisasjoners kapasitet til å uttrykke sine meninger. Videre krever loven at alle organisasjoner, både nasjonale og internasjonale som får støtte fra utlandet må registrere seg som «utenlandske agenter». All politisk aktivitet eller forsøk på påvirkning av nasjonale myndigheter skal registreres og overvåkes.

Denisenko sier at han og mange andre var overbevist om at presidenten ville legge ned veto mot lovforslagene som ble behandlet i parlamentet. Ikke fordi de er undertrykkende, men på grunn av måten de ble behandlet. Videre understreker han at de nye lovene er mye strengere enn restriksjonene som er innført i andre land som Russland og Hviterussland og han er svært bekymret for utviklingen i landet.

- Konflikten forsterkes og antall ofre øker på begge sider. Etter dette er det kun to veier å gå: Enten vinner vi, eller så vinner de. Det er ingenting i mellom»  

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.04.2014