Du er her:

Over 50 miljøorganisasjoner samlet i Minsk på det som blir det tredje Nasjonale Miljøforumet denne helga.

Over 50 miljøorganisasjoner samlet i Minsk på det som blir det tredje Nasjonale Miljøforumet denne helga. Foto: Helga Lerkelund

Grønne krefter i Hviterussland

Krever rett til å delta

En samlet miljøbevegelse i Hviterussland krever større åpenhet og involvering av miljøorganisasjoner i nasjonale, politiske beslutninger

18.-20 oktober var over 50 miljøorganisasjoner samlet i Minsk på det som blir det tredje Nasjonale Miljøforumet. På forumet vedtok organisasjonene en resolusjon hvor de blant annet krever at myndighetene skal vie større oppmerksomhet til bevaring av biologisk mangfold, klimaendringer, bærekraftig energiforbruk, grønn økonomi og kjernefysisk sikkerhet. Videre krever de større åpenhet og rett til offentlig deltagelse i beslutninger og lovendringer foretatt av myndighetene.

Mer enn en konferanse

Nasjonalt Miljøforum ble for tredje gang på rad organisert av Green Alliance, Naturvernforbundet sin samarbeidspartner i Hviterussland. Green Alliance er et nettverk av ulike miljøorganisasjoner som kjemper miljøets sak i Hviterussland. Ifølge Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien, prosjektleder i internasjonal avdeling i Naturvernforbundet utgjør Nasjonalt Miljøforum mer enn bare en konferanse:

-   Dette er et viktig forum for miljøbevegelsen i Hviterussland til å diskutere og skape en felles politisk plattform og krav opp mot hviterussiske myndigheter. Nasjonalt Miljøforum er derfor svært viktig for å styrke demokrati og sivilsamfunn i Hviterussland.

Kan ikke holdes ute

Green Alliance er usikre på hvordan kravene vil bli mottatt av hviterussiske myndigheter. Sist gang miljøbevegelsen sendte en felles resolusjon fikk de brevet i retur med konkrete endringsforslag som myndighetene mente miljøbevegelsen måtte ta til etterretning. Yaroslav Bekish, leder for Green Alliance tror likevel at kravene de har blitt enige om er viktige å formidle til myndighetene i landet:

- Denne resolusjonen er vår måte å informere myndighetene om at vi er her og at vi banker på døren deres. Før visste vi ikke engang at det fantes en dør til myndighetene og at det er mulig å åpne den. Nå er vi en sterk bevegelse bestående av mange ulike organisasjoner og nettverk som står sammen og vi vil banke så hardt og slagkraftig på døren at de til slutt vil bli nødt til å slippe oss inn.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.07.2014