Du er her:

Miljøaktivist Evgenyj Vitishko ble arrestert i Sochi mandag, angivelig for å ha "bannet på offentlig sted".

Miljøaktivist Evgenyj Vitishko ble arrestert i Sochi mandag, angivelig for å ha "bannet på offentlig sted".

Russland

Miljøaktivist arrestert før OL

Mandag 3 februar, bare få dager før OL i Sochi åpner, ble Evgenyj Vitishko fra miljøorganisasjonen Environmental Watch on North Caucasus (EWNC) anholdt og fengslet i 15 dager. Anklagen – han skal angivelig ha bannet på offentlig sted, det vil si en bussholdeplass.

På denne måten har russiske myndigheter hindret en av de få interne kritiske stemmene fra å være tilstede under OL. Vitishko og EWNC har i flere år kjempet en hard kamp for å sette internasjonalt søkelys på miljøovergrepene som følge av byggingen av OL-anleggene i Sochi. Dette har ikke myndighetene sett på med blide øyne. Aktivister i organisasjonen har vært anholdt og arrestert en rekke ganger, ofte når de har vært i felt og ringt politiet for å anmelde ulovlige miljøinngrep. En rekke forsøk på å holde pressekonferanser har vært slått ned på, og kontorer og private hjem har blitt raidet.

Lokale og nasjonale medier i Russland har i all hovedsak vært tause om kritikkverdige forhold rundt OL, men EWNC har klart å nå ut internasjonalt med sin informasjon. Gjennom å bruke sosiale medier, som facebook og blogger har de likevel klart å spre informasjon relativt bredt også i Russland. Mandag ble Evgenyj Vitishko fra miljøorganisasjonen Environmental Watch on North Caucasus (EWNC) anholdt og fengslet i 15 dager, men dette er bare toppen av isfjellet, melder Naturvernforbundet. 

- Arrestasjonen av Vitishko dessverre ikke en enkeltsak, men et bilde på situasjonen for miljøaktivister i Russland nå, sier Yngvild Lorentzen, leder for Internasjonal avdeling i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet skal i ettermiddag møte Statsminister Erna Solberg, og forventer et tydelig krav fra Statsministeren om at Vitishko settes fri når hun reiser til Sochi om få dager.

- Situasjonen for sivilsamfunn, menneskerettigheter og åpenhet er på et lavmål i Russland nå. Da Putin kom til makten i 2012 ble det straks vedtatt en rekke lover som begrenser organisasjonenes arbeid, blant annet må de registrere seg som «utenlandske agenter» dersom de mottar støtte fra utlandet, forteller Yngvild Lorentzen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.07.2014