Du er her:

Miljøvern-aktivist, atomkraft

Oleg Bodrov i organisasjonen Green World har blitt stemplet som utenlandsk agent.

Naturvernforbundets russiske partner blir Fremmede Agenter

Green World mottok i dag brevet på 42 sider fra Justisdepartementet som sier at Green Worlds utrettelige arbeid for atomsikkerhet er politisk påvirkning i atomspørsmål. Med utenlandsk støtte fra Naturvernforbundet kvalifiserer dette til å bli Fremmede Agenter, en skjebne de deler med over 100 russiske sivilsamfunnsorganisasjoner.

Green World skal førstkommende fredag få en juridisk vurdering av forliksrådet i Leningrad fylke, før organisasjonen med stor sannsynlighet får det endelige stempelet som agenter. Da skal også en eventuell bot for ikke å ha registrert Green World frivillig i registeret over agenter fastsettes.

- I praksis har Green World nå allerede fått agentstempelet, selv om den siste formaliteten gjenstår, sier Yngvild Lorentzen i Internasjonal avdeling.
- Vi er svært bekymret for hvordan vi nå skal klare å opprettholde et enormt viktig arbeid for å stenge gamle og usikre atomreaktorer i Nordvest-Russland,  og dette blir viktig tema på et felles møte med russiske partnere i slutten av november, forteller hun.

Naturvernforbundet har samarbeidet med Green World om miljø- og atomspørsmål siden 1986. Oleg Bodrov, som er organisasjonens leder, er ikke overrasket, men likevel svært frustrert over situasjonen organisasjonen nå er i.

- En utfordring som påvirker oss alle
– Det kan ikke være slik at spørsmål om atomsikkerhet i Russland og Skandinavia skal løses av landene hver for seg. Dette er en miljøutfordring som påvirker oss alle, og slik miljøorganisasjonene samarbeider må også våre politiskere og eksperter samarbeide for å løse de utfordringene vi har, sier Bodrov.

Green World vurderer nå løpende hvordan de skal forholde seg til situasjonen, og ser som en viktig oppgave å spre informasjon så bredt som mulig. Førstkommende torsdag holder de en pressekonferanse i St. Petersburg der også Naturvernforbundet deltar.

«Agentloven» som nå brukes mot Green World ble vedtatt i 2012, sammen med en rekke andre lover som begrenser det russiske sivilsamfunnets handlings- og ytringsfrihet. I 2015 har antallet organisasjoner som er stemplet som agenter vokst svært raskt, og mens antallet organisasjoner på agentlista i april var rundt 50, er tallet nå på over 100. Svært mange av organisasjonene som er stemplet som agenter sliter med videre drift. Mange må betale store bøter, og mange avstår fra utenlandsk støtte i håp om å komme seg bort fra lista. Agentstempelet skremmer folk flest, og gjør det svært vanskelig for organisasjonene å komme ut i media og å få folkelig oppslutning om det viktige miljøarbeidet.  

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.11.2015