Du er her:

Olga Senova fra RSEUs klimasekretariat orienterte om arbeidet.

Olga Senova fra RSEUs klimasekretariat orienterte om arbeidet. Foto: Gennadij Shabarin.

- Russland må begynne omstillingen til fornybarsamfunnet

Naturvernforbundet var med da vår søsterorganisasjon i Friends of the Earth, Russian Socio-Ecological Union (RSEU), holdt landsmøte i St. Petersburg. Klima og atomspørsmål sto sentralt på fagseminarene i dagene for landsmøtet.

RSEU samlet 62 representanter fra 30 miljøverngrupper over hele Russland til konferanse og landsmøte. Klima- og energispørsmål sto som vanlig på programmet. Også utenlandske samarbeidspartnere fra andre Friends of the Earth-organisasjoner var til stede. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom deltok fra Norge.

Image
Jagoda Munic, leder i Friends of the Earth International, gjestet konferansen. Foto: Gennadij Shabarin

Mer offensivt klimaarbeid

- Omstillingen til et 100 prosent fornybart Russland må starte nå, sier RSEU, i en uttalelse fra landsmøtet sitt. Russland må også ratifisere Paris-avtalen, krever miljøorganisasjonen, i det FNs klimatoppmøte starter i Marokko.

- Alle land må bidra så verden kan nå togradersmålet. Russland må ratifisere Paris-avtalen, og aktivt jobbe for utslippsreduksjoner, krever RSEU som også har flere konkrete krav til Russland i klima-forhandlingene.

Krever ratifikasjon og klart klimamål

Parisavtalen har også betydning for russiske myndigheter og hvordan klimasaken diskuteres i landet. Miljøorganisasjonen ser frem til at Russland ratifiserer avtalen i 2017 og at landet også begynner å gi frivillige bidrag til det internasjonale klimafondet. På hjemmebane er kravet på kort sikt å holde fast på målet om 30 prosents reduksjon i utslippene uten å inkludere karbonlagring i skog.

- Russland har en lav andel fornybar energi, men for første gang er det blitt mulig å snakke om en langsiktig omlegging til fornybarsamfunnet, sier Russlandsansvarlig i Naturvernforbundet, Kjersti Album, etter å ha fulgt debatten på RSEUs konferanse.

RSEU understreker at atomkraft ikke er en miljømessig akseptabel løsning. I energisektoren må effektivisering og fornybar energi prioriteres foran atom og stor vannkraft.

Image
Dag Arne Høystad og Kjersti Album fra Naturvernforbundet. Foto: Gennadij Shabarin

Følger klimaforhandlinger

RSEU har de siste årene jobbet iherdig med Russlands posisjoner opp mot klimakonferansene, og følger forhandlingene tett. Dette er ikke selvfølge i Russland, der klimaendringer ikke står høyt på dagsorden, og det verken blant folk eller politikere har vært stor støtte til miljøvernernes krav. I tillegg jobber RSEUs medlemsgrupper blant annet for energieffektivisering og for nedleggelse av atomkraft, samt miljøundervisning i skolen.

Russiske miljøvernere har etablert et nytt samarbeidsprogram på radioaktivt avfall. Fra før samarbeider gruppene om en rekke atomspørsmål, som arbeid for nedleggelse av gamle atomreaktorer og mot bygging av nye, planer for dekommisjonering av gamle atomkraftanlegg og bedre håndtering av brukt atombrensel. Nå ønsker RSEU økt fokus på atomavfall. Russland har store oppgaver framfor seg i behandlingen av atomavfall, og flere RSEU-grupper engasjerer seg. RSEU arbeider også med klima, arktiske spørsmål, ungdom, skog og biodiversitet.