Du er her:

Kola Environmental Centre (KEC) og Naturvernforbundet på Hornøya

Kola Environmental Centre (KEC) og Naturvernforbundet på Hornøya.

Stemples som fremmede agenter

Støtt russiske miljøvernere!

Etter at russiske naturvernere har blitt bøtelagt av myndighetene starter Naturvernforbundet kronerulling for å bidra. Hjelp våre kolleger i øst du også!

Naturvernforbundets russiske partnere er under hardt press fra myndighetene. Vår mangeårige partner på Kolahalvøya, Kola Environmental Centre (KEC), er nylig blitt stemplet som "fremmed agent" av myndighetene og blir idømt bøter fordi de ikke har registrert seg frivillig. Nå starter Naturvernforbundets internasjonale avdeling kronerulling for å hjelpe.

Les mer om "fremmed agent"-loven og dens konsekvenser her. 

Onsdag 14. juni møtte KEC i retten og ble idømt en bot på 150 000 rubler, eller omtrent 22 000 norske kroner med dagens kurs. KEC arbeider allerede med å samle inn penger blant medlemmer og sympatisører, men vil bare klare å dekke en liten andel av beløpet. Nå ber Naturvernforbundet norske natur- og miljøvernere om å hjelpe.

Slik kan du bidra:

Image

Sett inn det beløpet du ønsker å bidra med til kontonummer: 7874.05.55978 og merk innbetalingen med "Russland". 

eller

Vipps valgfritt beløp til nummer 13042 og merk innbetalingen med "Russland".

- Både små og store bidrag er velkomne, sier Kjersti Album i Naturvernforbundets internasjonale avdeling, som håper på hjelp fra Naturvernforbundets medlemmer og støttespillere, og andre som er opptatt av miljøvern og menneskerettigheter.

Naturvernforbundet publiserte nylig en rapport om utfordringer for russisk sivilsamfunn, i samarbeid med Russian Socio-Ecological Union. Situasjonen for russiske natur- og miljøvernere blir stadig verre, særlig på grunn av loven om "fremmede agenter", som rammer organisasjoner som mottar pengestøtte fra utlandet. 

Image

KEC besøker Naturvernforbundet i Oslo (foto: Kristian Skjellum Aas)

- Å jobbe med natur- og miljøvern er krevende overalt i verden, også i Norge. De lokale sakene vi sloss for her – det være seg vern av et skogområde, bedre rensing av en fabrikk eller flere sykkelveier – har sin motsats i andre land. Det både berører og opprører oss når russiske myndigheter gjør natur- og miljøvernere til fiender av staten, sier Album.

Hjelpen vil bidra til å gjøre det mulig å fortsette det viktige miljøvernarbeidet, som for eksempel arbeid for nasjonalpark i Khibini-fjellene, for turstier og tilrettelegging for skånsomt friluftsliv, og for energieffektivisering for å stenge Kola atomkraftverk.

Etter mer enn 20 års virksomhet, og et like langvarig samarbeid med Naturvernforbundet, ser KEC seg nå nødt til å stenge ned organisasjonen sin for å unngå å bruke tid og ressurser på rettssaker og flere bøter. Men de ansatte og de frivillige vil fortsette å jobbe for natur- og miljøvern, i samarbeid med andre russiske naturvernere og Naturvernforbundet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.02.2018