Du er her:

Tajikistan: Fra halm til helsestasjon

Sommeren 2010 bygget Naturvernforbundets partnerorganisasjon Little Earth landets første halmhus rett utenfor hovedstaden Dushanbe. Bygget ble satt opp i samarbeid med lokalbefolkningen, og skulle romme den lokale helsestasjonen. Bygget fikk også et soloppvarmingsanlegg (sol-luft), og strømforsyning fra et solcellepanel.

Naturvernforbundets Yngvild Lorentzen har nettopp besøkt helsestasjonen, og sett at den er i daglig bruk. Bygget er solid og varmt, men det har vært noen problemer med strømmen fra solcellepanelet. Det er også en utfordring at takrennene stjeles, noe som gjør veggene fuktige og gir dårligere inneklima.

Mange nye bygg i Tadsjikistan settes opp med dårligere kvalitet enn eldre og tradisjonelle bygg, og med halmhuset ville Little Earth og Naturvernforbundet vise at det går an å bygge moderne og varme bygg med tradisjonelle materialer. Halm er et miljøvennlig og rimelig materiale, og halmen til helsestasjonen ble kjøpt lokalt.

Little Earth var de første i Tadsjikistan som fikk bygget drivhus med isolerte vegger bak og på sidene. Dette har utvidet dyrkningssesongen for eierne med to måneder uten ekstra oppvarming. Drivhuset har vært en stor suksess, og en rekke tilsvarende drivhus er satt opp over hele landet, av Little Earth, privat, og av andre organisasjoner. Halmhuset har så langt ikke fått tilsvarende spredning.

– Vi vil gjerne få til å spre denne teknikken utover i landet. Selv om konstruksjonen er relativt enkel kreves det ekspertise, og det må til ytterligere opplæring av lokale fagfolk før de kan bruke teknikken i tilsvarende prosjekter, sier Timur Idrisov fra Little Earth.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.01.2014