Du er her:

Fra 25.-27. september arrangerer Naturvernforbundet, Sabima, Norsk Botanisk Forening og WWF Den store granryddedagen.

Fra 25.-27. september arrangerer Naturvernforbundet, Sabima, Norsk Botanisk Forening og WWF Den store granryddedagen.

Nasjonal dugnad mot fremmede treslag

Fremmede treslag som sitka og lutz sprer seg i naturen, hvor de trenger bort naturlige planter og gjøre stor skade. Den 23.-25. september inviterer vi til nasjonal dugnad mot skadelige treslag. Vi skal røske opp skudd og kappe ned trær som skaper trøbbel i naturen vår.

Sitka, lutz, vestamerikansk hemlokk og flere andre skadelige treslag truer naturmangfoldet i Norge. I september gjennomføres «Den store granryddedagen», hvor lokal- og fylkeslag fra Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening gjennomfører dugnader mot skadelige treslag over hele landet. 

Finn en dugnad nær deg her!

Bak Den store granryddedagen står Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, WWF og Sabima

Her finner dere mer faglig  bakgrunn om fremmede treslag: Den store granryddedagen – Norsk Botanisk Forening.

Vil du arrangere egen dugnad? Les mer om hvordan du gjr det her og meld inn dugnaden til ia@naturvernforbundet.no!

Målet med granryddedagen er å få økt fokus på problemet med fremmede arter og få flere med i kampen mot det som i dag faktisk er lovlig utplanting av disse «skogens pukkellakser». Vi vil synliggjøre at slike arter sprer seg ukontrollert inn i andre naturtyper og dermed true natur og artsmangfold langt utenfor der de plantes. Vi ønsker å skape forståelse for behovet for en endret forvaltning og vi ønsker forbud mot utplanting av fremmed treslag med høy økologisk risiko for å redusere problemet i framtiden.

Vi ønsker oss mange lokale aksjoner over hele landet i september og håper så mange lokal- og fylkeslag som mulig vil delta. Vi oppfordrer til å samarbeide med de andre organisasjonene lokalt og til å etablere gode allianser med andre aktører, f.eks. skogeiere som vil fjerne uønska granarter på sin eiendom. Vi ønsker også at det tas bilder og video av selve aktivitetene og at granryddedagen formidles på sosiale medier. Her kan dere få hjelp fra sekretariatet om nødvendig. Det oppfordres også til å invitere med media på granryddedagen for å skape økt forståelse om hvorfor fremmede arter er et stort og uønsket problem

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.09.2022